----------

Giới thiệu Tập đoàn CEO Việt Nam

Tập đoàn CEO Việt Nam ra đời với sứ mệnh “Nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị, để lan toả giá trị”. Giá trị tại Tập đoàn CEO Việt Nam được định nghĩa cụ thể là: Với sản phẩm: Sản phẩm giá trị là sản phẩm làm thoả mãn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng, trên cơ sở phản hồi trung thực của khách hàng. Đối với khách hàng - Là tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn trên cơ sở phải có giá trị thực sự đối với cuộc sống của khách hàng, chứ không chỉ là bán thứ khách hàng muốn mua mà xét thấy không phù hợp. Đối với đồng nghiệp - Là sự chia sẻ về hiểu biết, trí tuệ với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ và phát triển. Đối với tiền bạc - Là kiểm soát được thành quả bản thân làm ra để tưởng thưởng trên giá trị thực chứ không phải là cảm tính. Để lan toả giá trị - Là lắng nghe khách hàng, đồng nghiệp, để thấy cái thiếu của mỗi người, để bù đắp chứ không phải là phán xét Xem thêm

Công ty thành viên

Đối tác của chúng tôi

ebay
ebay
ebay
ebay
ebay
ebay
ebay
ebay
ebay
ebay
ebay
ebay

Tin tức nổi bật