VNSTEEL Thăng Long chuyên nghiệp để hội nhập

18/04/2017

Hội nhập kinh tế quốc tế, vừa là cơ hội, vừa là thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam. Để biến thách thức thành cơ hội, các doanh nghiệp ngay từ lúc này đã và đang chuẩn bị nguồn lực tốt nhất để hội nhập, và một trong yếu tố nền tảng là chất lượng nguồn nhân lực.

Để chắc chắn việc đào tạo có giá trị thực tiễn, đào tạo đúng - trúng, Học viện CEO Việt Nam cùng với Lãnh đạo và Cán bộ kinh doanh của VNSTEEL Thăng Long đã có buổi thảo luận cởi mở để tìm ra nội dung cần đào tạo cho 3 ngày: 26;27;28 tháng 5 năm 2016

Ông Ngô Minh Tuấn cùng với Lãnh đạo và cán bộ kinh doanh thảo luận nội dung đào tạo vào ngày 12 tháng 5 năm 2016

Học viện CEO Việt Nam - Phương pháp đào tạo thực tiễn: Dẫn dắt, phân tích, chia sẻ, giải pháp và thực hành giải pháp

Chắc chắn rằng, với một doanh nghiệp lớn như VnSteel Thăng Long, sự chuyên nghiệp và cùng với kiến thức thực tiễn đã là nền tảng, có sẵn trong từng thành viên. Vì vậy, để chia sẻ những kiến thức về mặt lý thuyết, thật sự không mang lại nhiều giá trị cho các cán bộ mà họ đã có hàng chục năm làm việc trải nghiệm thực tiễn và đã thành công cùng với thương hiệu lớn VNSTEEL Thăng Long.

 

Học viên thảo luận sôi nổi trong buổi đào tạo

Với triết lý vận hành “học viên phải làm được sau đào tạo” là giá trị cốt lõi của Học viện CEO Việt Nam, chuyên gia đào tạo Ngô Minh Tuấn đã khéo léo vận dụng phương pháp dẫn dắt mọi người cùng đóng góp ý kiến, sự sáng tạo từ thực tiễn cùng với lý thuyết nền tảng để đưa ra từng giải pháp cho tình huống cụ thể. Sau khi đã có giải pháp, các cán bộ cùng nhau thực hành để chắc chắn rằng, tất cả đã là kiến thức của từng người.

Hiệu quả tích cực sau đào tạo

Chị Đỗ Thanh Nhàn phòng tổ chức hành chính VNSTEEL Thăng Long chia sẻ: “Anh em đánh giá đây là chương trình đào tạo rất thực tiễn, anh em làm được việc ngay và giải quyết được khó khăn đang vướng mắc”

Học viện CEO Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp

Mong muốn cùng đóng góp công sức cho công tác chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế, Học viện CEO Việt Nam mong muốn được hợp tác sâu, rộng hơn nữa với các doanh nghiệp Việt Nam.

Học viện CEO Việt Nam xin chúc Công ty CP tôn mạ VNSTEEL Thăng Long ngày càng phát triển và luôn là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình.

                                                                                                                 (CEO MEDIA)

Các bài viết liên quan